Boek: Coachen met paarden

Coachen met Paarden BoekCoaching met Paarden is een nog redelijk onbekende manier van coachen, die echter een snelle opmars maakt in de bedrijfs- en persoonlijke coaching. Niet vreemd omdat coaching met paarden op een snelle en efficiënte manier veel inzicht en handvatten verschaft. In het vakgebied van de paardencoaching, is het systemisch coachen aan een opmars bezig. In Coaching met Paarden geeft Ruud Knaapen inzicht in het hoe en waarom van het coachen met paarden, het systemisch coachen met paarden en de rol van de coach.

In de inleiding lezen we hoe Ruud Knaapen tot het coachen met paarden kwam. Zijn weg hiernaar toe is interessant omdat hij hierin een aantal, voor elke coach van wezenlijk belang zijnde vragen, benoemd. In hoofdstuk 1 wordt op heldere wijze ingegaan op wat paardencoaching is, en of het wel of niet therapeutisch is. Verder wordt het verloop van een sessie duidelijk geschetst en worden de verschillende werkdomeinen toegelicht. Het voor de coach belangrijke ‘anders waarnemen’ en de fenomenologische houding besluiten dit hoofdstuk.

De titel van Hoofdstuk 2 is heel toepasselijk: Het begint bij het paard. In dit hoofdstuk focussen we op het paard zelf: hoe slim is een paard, het zeer subtiele waarnemingsvermogen van het paard en de sociale organisatie van de paardenkudde. Hierna wordt de sprong naar paard en mens gemaakt: de schrijver bekijkt of er wederzijdse beïnvloeding tussen mens en paard is en hoe dit de coaching beïnvloed. De beginselen van paardencoaching zijn het onderwerp van hoofdstuk 3. Hierin wordt tevens het coachen op gedrag en handelen toegelicht, waarna het hoofdstuk wordt afgesloten met het ‘spiegelen’ van het innerlijk (intrapsychisch).

Hoofdstuk 4 start met het systemisch coachen en het gedachtengoed achter het systemisch coachen, waarna de schrijver vervolgens het systemisch werk en de paardencoaching verbindt en laat zien hoe het systemisch werk zijn paardencoaching heeft beïnvloed. In hoofdstuk 5 wordt de lezer uitgenodigd ‘te lezen en daarna voorbij te laten gaan’. De schrijver geeft een uitgebreide en diepgaande inkijk in wat hij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waargenomen bij de uitwisseling tussen paarden en mensen. Daarna nodigt hij uit tot vergeten en bij elke sessie langs de kant te gaan staan alsof het de eerste keer is. Waarmee de sprong naar hoofdstuk 6 direct gemaakt is, want hierin gaat het expliciet over de inbreng en de houding van de paardencoach tijdens de diverse fases van de coaching, het (h)erkennen van liefde in de problemen en de grenzen aan het helpen van de coach.

Het systemisch paardencoachen is innovatief, nog innovatiever is hoofdstuk 7: Presencing met paarden: door het oog van de naald. Dit laatste hoofdstuk is tevens de opening naar de toekomst. Presencing en de U-theorie komen helder omschreven aan bod, en de link naar het gebruik bij systemisch coaching met paarden wordt effectief gelegd. Hiermee heeft de schrijver een krachtig element aan het systemisch paardencoachen toegevoegd!

Coachen met Paarden is een waardevol en interessant boek voor paardencoaches en paardencoaches in opleiding. De schrijver plaatst vraagtekens en uitroeptekens bij de rol van de (paarden)coaches en nodigt uit tot voortdurend reflecteren, leren en ontwikkelen. Dit is niet de enige reden om dit boek aan te raden aan coaches die andere methoden gebruiken. Omdat paardencoaching vastzittende processen effectief kan lostrekken en nieuwe inzichten en oplossingen kan verschaffen, is het goed voor coaches hier meer over te weten, teneinde er hun voordeel mee te kunnen doen.

Enige kennis van het systemisch coachen zal het begrip van het systemisch coachen met paarden vergroten. Degenen die geen paardenkennis hebben doen er goed aan na het lezen van Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, eerst uit hoofdstuk 5 de paragrafen 5.1 en 5.2 te lezen. Dit zal het begrip vergroten en duidelijker maken waarom paarden zulke goede coaches zijn. Verder moge duidelijk zijn dat de paardenkennis in dit boek alleen de huidige paardenkennis omvat die relevant is voor de paardencoaching.

Ruud Knaapen heeft een geweldige bijdrage aan de paardencoaching geleverd met dit boek. Herhaaldelijk geeft hij aan dat het vak in ontwikkeling is en roept op tot verdere ontwikkeling en verdieping. Symbool daarvoor staan de in hoofdstuk 7 genoemde Presencing en de U-theorie, laten we hopen dat hij het hierbij niet laat.

Voor (ervaren) paardencoaches en paardencoaches in opleiding is coachen met paarden een ‘must have’ om altijd binnen handbereik te hebben.

©PaardenInzicht / Margreet Noordanus

www.paardeninzicht.nl

info@paardeninzicht.nl

Dit boek is te verkrijgen bij: www.managementboek.nl

 Wat zijn jouw ervaringen met dit boek? Of in het geval je het nog niet gelezen hebt, wat is je eerste indruk? Deel je reactie met ons hieronder!

 

Deel:
facebooktwitterlinkedinmail
  • Hadia

    Leuken boek ik heb geen comment