Opleiding KIDS met PK

kidsmetPKillustratie-los-tbvbeeldschermOpleiding: KIDS met PK

 • Wil je met kinderen en paarden/ponies werken?
 • Wil je kinderen leren hoe ze effectief om kunnen gaan met hun eigen gedachtes en gevoelens?
 • Wil je werken met een (evidence based) psychologisch onderbouwde methode?

 

Als je al paardencoach bent en graag met kinderen wil werken, dan geeft deze opleiding jou de kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Leer kinderen het beste uit zichzelf te halen met behulp van de paarden. Jong geleerd is immers oud gedaan.

Inhoud

In de opleiding tot KIDS met PK-coach leer je meer over de ontwikkeling van kinderen, over (de functie van) het gezin, over het coachen van kinderen, over psychopathologie (als de ontwikkeling anders verloopt dan gemiddeld) en over het achterliggende theoretische model van KIDS met PK!.

KIDS met PK is een coachingsprogramma waarin kinderen stap voor stap leren hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen. KIDS met PK bestaat uit zes bijeenkomsten. In deze zes bijeenkomsten staan zelfinzicht, contact met het zelf en waardegericht leven centraal. Het programma is ontwikkeld door GZ-(kinder)psycholoog Drs. Lonneke van Pelt en gebaseerd op het programma voor volwassenen IK met PK, dat is ontwikkeld door psycholoog Drs. Wendela den Tonkelaar.

Onderstaande onderwerpen komen minimaal aan bod in deze vervolgopleiding:

 • algemene kennis over de ontwikkeling van kinderen / jongeren
 • belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van kinderen / jongeren
 • de invloed van het gezin op het opgroeiende kind
 • hechting
 • aandachtspunten bij het coachen van kinderen in de diverse leeftijden
 • de manier waarop de betrokkenheid van de ouders ingevuld kan worden in een traject
 • transfer naar de dagelijkse praktijk bij kinderen en jongeren
 • afwijkende ontwikkeling / psychopathologie
 • juridische aandachtspunten (gezag, privacy en informatieplicht)
 • kennis over de sociale kaart van de eigen regio
 • richtlijnen over het verschil tussen coachen en behandelen bij kinderen / jongeren
 • basiskennis over ACT (Acceptance and commitment therapy)

Doel

Na het volgen van deze vervolgopleiding SAMSUNG CSCkun je zelfstandig aan de slag met het KIDS met PK coachingsprogramma bij kinderen tussen de 8 en de 18 jaar oud. Je weet dan voor welke kinderen dit programma geschikt is en welke hulpvragen met dit programma kunnen worden begeleid. Ook weet je op welke manier ouders worden betrokken in de verschillende leeftijdsfasen en welke juridische aandachtspunten hierbij spelen. Je leert de sociale kaart van je eigen regio kennen en weet bovendien wanneer een kind beter kan worden doorverwezen naar meer specialistische zorg.

Na het succesvol doorlopen van deze opleiding ben je ook goed op de hoogte van het achterliggende model van KIDS met PK (ACT) en kan je dit toepassen in de begeleiding van de kinderen en jongeren.

 

Niveau en vooropleiding

Deze vervolgopleiding is bedoeld voor mensen die binnen het Centrum voor Paardencoaching de basisopleiding Cognitief Coachen met Paarden met goed gevolg hebben afgerond of voor mensen die elders met succes een basisopleiding hebben afgerond tot paardencoach en die binnen het Centrum voor Paardencoaching de bijscholing Cognitief Coachen met Paarden hebben gevolgd en het examen hiervan hebben behaald.  Daarnaast wordt minimaal één jaar praktijkervaring als paardencoach (i.o.) vereist.
De KIDS met PK opleiding wordt aangeboden op HBO niveau.

 

Praktische zaken

SAMSUNG CSCDe opleiding KIDS met PK! duurt 9 maanden in totaal. De opleiding start met een tweedaagse waarin veel theorie zal worden behandeld. Na de start van de opleiding krijg je elke twee weken een online module toegestuurd met daarin theorie, beeldmateriaal en opties om je nog verder te verdiepen in bepaalde thema’s. En voor wie liever van papier leest: je kunt alles ook downloaden en printen.

De studiebelasting is ongeveer 3 uur per week. Totale studiebelasting is ca 100 uur, waarvan 3 praktijkdagen, de overige uren worden besteed aan zelfstudie, oefenen met je eigen paarden en cliënten, zelfreflectie en begeleiding op afstand.

In totaal bevat de opleiding vier modules. Na het doorlopen van elke module schrijf je een reflectieverslag. Na drie maanden vindt er een terugkomdag plaats waarin we de theorie verder gaan verdiepen en met elkaar gaan oefenen. Je krijgt hierna een handboek waarin alle theorie staat en waarin alle sessies met de clienten en oefeningen staan uitgewerkt.
Binnen de opleiding tot KIDS met PK-coach speelt zelfstudie een belangrijke rol. Van studenten wordt verwacht dat zij de theorie zelfstandig doornemen en dat zij zelf op zoek gaan naar clienten waarmee zij het KIDS met PK programma kunnen doorlopen (9-18 jr). Er wordt daarnaast betrokkenheid verwacht van studenten in de besloten Facebookgroep. Zo wordt verwacht van studenten dat zij filmmateriaal delen met elkaar waarop oefeningen en werkvormen worden gedaan. Studenten werken zelfstandig toe naar het examen.
Alle onderdelen van deze vervolgopleiding moeten worden doorlopen. Er zijn geen vrijstellingen van toepassing.

Het examen

Er wordt toegewerkt naar een examen bestaande uit diverse onderdelen. Het examen is niet verplicht, maar enkel met het succesvol afronden van het examen krijg je een certificaat en kan je je KIDS met PK coach noemen.

Het examen bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Theorie examen afgenomen op de terugkomdag (na drie maanden)
 • Beoordeling filmopnames in de besloten Facebookgroep
 • Vier reflectieverslagen (één per theoretische module)
 • Filmopname van een examensessie (tenminste 30 minuten) met een kind (9 – 18 jaar) waarin wordt gekeken naar de aansluiting met het kind en naar de toepassing van het handboek en de onderliggende ACT methodiek.
 • Eindverslag op basis van het doorlopen KIDS met PK traject. Hierin wordt gereflecteerd op de opleiding en het traject.
 • Mondelinge toelichting examen, waarin tevens belangrijke randvoorwaarden worden getoetst (zoals gezag, privacy, transfer dagelijkse praktijk, etc).

Binnen de 9 maanden mag een deelnemer, tegen meerkosten, (één van de onderdelen van) het examen opnieuw afleggen. Na deze tijd vervalt deze mogelijkheid. Enkel in bijzondere gevallen kan uitstel worden aangevraagd bij de docenten van de opleiding.

Kosten

De kosten van de opleiding zijn 750 euro (btw-vrij*). Dit is inclusief de start tweedaagse, lunch,  begeleiding via Facebook gedurende een half jaar, extra oefendag, theoriemateriaal, beoordeling reflectieverslagen (zes maal), handboek en video examen. Betaling in termijnen is mogelijk. Er wordt dan zes maal 150 euro (btw-vrij*) in rekening gebracht.

*Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW. Heb je een eigen bedrijf of betaalt je (btw-plichtige) werkgever? Dan kunnen we op verzoek een btw-factuur voor je maken. Er komt dan 21% btw op de prijs die op de website genoemd wordt. Je kan de kosten dan geheel aftrekken als bedrijfskosten en de btw verrekenen.

Erkend Opleidingsinstituut

CRKBO_InstellingHet Centrum voor Paardencoaching is geaccrediteerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Onze opleidingen worden afgesloten met een examen waarmee je een CRKBO-erkend certificaat kan behalen. Onze studenten krijgen regelmatig vergoeding voor onze opleidingen vanuit hun werkgever. Na je opleiding kan er naar het erkende certificaat gevraagd worden door klanten en opdrachtgevers.

Het CRKBO heeft ons vrijgesteld van BTW. De prijs op de website is de prijs die je betaalt, er komt niets meer bij.

Meer informatie en aanmelden

Neem contact met ons op voor meer informatie. In een vrijblijvend (telefoon/Skype) gesprek bespreken we jouw persoonlijke situatie en of de opleiding bij je past. Pas na een intake gesprek kan je je aanmelden. Ook met vragen kan je natuurlijk altijd (vrijblijvend) contact met ons opnemen. Mail naar contact@cvpc.nl of bel/Whatsapp naar +31 6 41 98 41 69.
Op de opleiding zijn de algemene voorwaarden (inclusief de leveringsvoorwaarden en de privacy overeenkomst) van toepassing.