Licentie Coach CVPC

deflogo-coachcvpc-patroon-cmyk

Licentie/Lidmaatschap Coach CVPC 2017

Welkom als (aspirant) lid van ons team! Als je net lid bent geworden of als je overweegt om een licentie aan te vragen, lees dan onderstaande informatie goed door. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Heb je hier vragen over, of wil je een licentie aanvragen/verlengen? Neem dan contact op met Wendela.

De kosten van de licentie zijn voor nieuwe licentiehouders in 2018: 25 euro per maand of 250 euro per jaar (excl. btw).

Inhoud lidmaatschap in het kort:

 1. Vermelding in licentielijst CVPC indien je voldoet aan het minimum aantal licentiepunten
 2. Deelname intervisie (online/op locatie)
 3. Deelname bijscholing
 4. Deelname aan de vervolgopleidingen CCP
 5. Besloten Facebook groep en jaarlijkse teamdag (gratis)
 6. Marketing en doorverwijzing klanten vanuit CVPC (provisiekosten)
 7. Maandelijkse nieuwsbrief speciaal voor teamleden
 8. Administratieve ondersteuning: gebruik klachtenprocedure CVPC, gebruik ethische richtlijn CVPC, template facturen, template annuleringsregeling, template algemene voorwaarden.

Bovengenoemde punten worden hieronder nader toegelicht.

1. Licentielijst en licentiepunten

Op de website van het CVPC staat een lijst met aangesloten, gelicenceerde coaches. Naar deze coaches wordt steeds verwezen als ‘Hét team van het CVPC’. Als coach met licentie ben je dus een volwaardig teamlid en mag je jezelf als zodanig profileren.

Om je licentie te behouden moet je 15 licentiepunten per jaar behalen. In het schema hieronder zie je hoe je deze punten kan verdienen*. Je dient zelf aan het CVPC door te geven aan welke activiteiten je hebt deelgenomen, zodat je punten bijgehouden kunnen worden. (Een jaar is 12 maanden vanaf de start/verlenging van je licentie, dus geen kalenderjaar.)

 • Online intervisie bijeenkomst -> 1 punt per bijeenkomst
 • Intervisie bijeenkomst op locatie -> 2 punten per bijeenkomst
 • Bijscholing CVPC -> 5 punten per dag
 • Vervolgopleiding CVPC -> 15 punten per opleiding

Deze activiteiten worden hieronder nader toegelicht.

Voorbeeld: Je gaat twee keer naar een bijscholingsdag (10 punten), twee keer naar een intervisie op locatie (4 punten) en je doet nog één keer aan een online intervisie mee (1 punt). Dan heb je in totaal dat jaar 15 punten gehaald en kan je dus je licentie behouden.

*Volg je een vak-inhoudelijke bijscholing buiten het CVPC? Dan kan je hiervoor licentiepunten (of vrijstelling) aanvragen bij het CVPC.

2. Intervisie

Intervisie vindt plaats tussen coaches van het CVPC onderling. Tijdens een intervisie bijeenkomst bespreek je met elkaar een casus uit je coachingspraktijk (eventueel aan de hand van een video). Je krijgt tips en input van je collega’s en je helpt je collega’s met hun eigen situaties. Intervisie kan online plaatsvinden (videoconference) of op locatie (desgewenst met paarden).

De bijeenkomsten worden door de coaches zelf georganiseerd. Om te zorgen dat dit eerlijk verdeeld wordt is het verplicht om 1x per jaar zelf een intervisie te organiseren (naar keuze online of op locatie). Als organisator kan je gebruik maken van diverse checklisten en draaiboeken voor het organiseren van een geslaagde intervisie bijeenkomst. Je hoeft dus alleen maar een simpel stappenplan te volgen en niet zelf het wiel uit te vinden 😉

De intervisies die georganiseerd worden door de coaches worden aangekondigd via de FB-groep. Deelnemers kunnen zich dan bij de organisator aanmelden voor de betreffende intervisie. Nadat je aan een intervisie hebt deelgenomen (als deelnemer of als organisator) schrijf je hier een (korte!) reflectie* over. Deze stuur je naar het CVPC zodat je je licentiepunt(en) krijgt.

Samenvatting:

 • Intervisie bijeenkomsten voor aangesloten coaches onderling
 • Iedere coach organiseert min. 1x een bijeenkomst (online/locatie)
 • Checklisten en draaiboeken voor de organisator zijn beschikbaar
 • Na afloop van de intervisie reflectieverslag* inleveren voor licentiepunten
 • Online intervisie: 1 licentiepunt
 • Intervisie op locatie: 2 licentiepunten

*Je hoeft alleen je belangrijkste leerpunt/inzicht van de dag aan te geven, een uitgebreid reflectieverslag is niet nodig.

3. Bijscholing

Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan bijscholingen die georganiseerd worden door de docenten van het CVPC. De bijscholingen zijn optioneel (niet verplicht). Per gevolgde dag krijg je 5 licentiepunten.

 • (Bijna) alle bijscholingen zijn exclusief voor teamleden, een aantal zijn ook opengesteld voor coaches die bijvoorbeeld een KIDS met PK certificaat hebben.
 • Overzicht van de data staat in onze besloten Facebookgroep voor teamleden
 • Kosten zijn 100 euro (ex btw)

*Kosten zijn per dag, inclusief lunch, BTW-vrij.

4. Vervolgopleidingen CCP

Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan de vervolgopleidingen Cognitief Coachen met Paarden die georganiseerd worden door het CVPC. Zo kan je je specialiseren in een bepaalde doelgroep (volwassenen, kinderen/jongeren en teams/bedrijven). Bij elke vervolgopleiding krijg je het bijbehorende coachingsprogramma voor eigen gebruik (inclusief draaiboeken, werkboeken, etc.) en een vermelding op onze website.

De vervolgopleidingen zijn optioneel (niet verplicht). Per vervolgopleiding krijg je 15 licentiepunten.

 • Vervolgopleiding IK met PK  (kosten: 750 euro)
 • KIDS met PK  (kosten: 750 euro)
 • TEAMS met PK  (kosten: 750 euro)

*Kosten zijn BTW-vrij.

5. Facebookgroep en jaarlijkse teamdag

Als paardencoach werk je vaak alleen. Terwijl input, inspiratie en gezelligheid van collega’s juist zo veel energie kan geven. Daarom stimuleren we bij het CVPC zo veel mogelijk onderling contact tussen alle aangesloten coaches.

Dit doen we door het bijhouden van een actieve (besloten) facebookgroep. En het organiseren van een jaarlijkse (gratis) teamdag. Daarnaast staat het alle coaches natuurlijk vrij om andere gezamenlijke activiteiten te organiseren.

6. Marketing en doorverwijzen klanten

Als aangesloten coach krijg je een eigen pagina op de CVPC website. Daarnaast word je opgenomen in de lijst met aangesloten coaches (desgewenst met locatie/vestiging). Alle teamleden worden regelmatig genoemd in de marketinguitingen van het CVPC (denk aan social media, nieuwsbrief, website, etc.).

Alle coaches die een licentie hebben van het CVPC kunnen dit naar buiten toe kenbaar maken door het plaatsen van het ‘Coach CVPC’ logo op hun website en promotiemateriaal. Ook kan je tegen kostprijs CVPC-kleding aanschaffen of bij onze leverancier het logo op je eigen kleding laten borduren (zonder ontwerpkosten).

Wanneer je een vervolgopleiding (specialisatie) hebt gevolgd kan je zelf de programma’s, workshops en coachweken van het CVPC aan gaan bieden (je krijgt daarvoor alle draaiboeken, werkboeken en ander materiaal dat je nodig hebt). Deze diensten kunnen worden opgenomen in de kalender van het CVPC en kunnen op die manier onder de doelgroep van het CVPC gepromoot worden (hieraan zijn wel provisiekosten verbonden).

Tenslotte kan je op verzoek gebruikmaken van promotiemateriaal van het CVPC wanneer je bijvoorbeeld aanwezig bent op een beurs of evenement, een opendag organiseert, acquisitie voert bij bedrijven, etc.

Het CVPC wordt continu actief gepromoot. De marketing en promotie vindt voornamelijk online plaats, daarnaast zijn er af en toe fysieke promotieacties. De aanvragen voor coaching die via de website binnenkomen, worden verdeeld onder de aangesloten coaches (op basis van geografische locatie, specialisatie en aansluiting bij de coachvraag). Wanneer je een klant krijgt doorverwezen via het CVPC betaal je hier provisie over. In onderstaand overzicht zie je de kosten van de provisie.

 • Individuele losse sessie(s) particulier* – 30 euro
 • IK met PK/KIDS met PK 5-maanden traject – 150 euro
 • Organisaties (teambuilding, teamuitjes, ontwikkelingstraject, etc)* – 300 euro
 • Deelnemer coachweek – 100 euro per deelnemer, per week
 • Deelnemer workshop – 30 euro per deelnemer, per workshop

*De provisie kosten gelden alleen voor de eerste sessie met deze klant.

NB: Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Uiteraard kan je onderling als aangesloten coaches ook klanten naar elkaar doorverwijzen. Hierover wordt vanuit het CVPC geen provisie berekend. Het is aan de coaches zelf om daar onderling afspraken over te maken. Het CVPC kan wel bemiddelen of adviseren bij het doorverwijzen en overdragen van klanten.

7. Maandelijkse nieuwsbrief

Elke maand krijgen alle aangesloten coaches een speciale nieuwsbrief met nieuwtjes achter de schermen van het CVPC en nieuwtjes van diverse teamleden. De nieuwsbrief komt via email of via een FB-live bijeenkomst is onze besloten groep.

8. Administratieve ondersteuning

Om je professionaliteit als paardencoach te vergroten kan je gebruikmaken van een aantal regelingen en documenten van het CVPC. Dit geeft klanten veel meer vertrouwen in de (zakelijke) samenwerking met jou. Denk aan onder andere de volgende regelingen:

 • Klachtenprocedure CVPC
 • Ethische richtlijn CVPC
 • Template voor facturen
 • Annuleringsregeling
 • Algemene voorwaarden

Toekomst

Het CVPC blijft zich steeds ontwikkelen. Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 • accreditatie door externe instantie (CPION)
 • uitbreiding in het buitenland (er zijn al veel materialen in het engels vertaald)
 • ontwikkeling nieuwe bijscholingsdagen
 • uitbreiding en automatisering van de marketing