Van rauw via rouwen naar verder leven met verlies

 Van RAUW via ROUWEN naar VERDER LEVEN MET VERLIES

Begeleiding bij pijn, verlies, afscheid en nazorg.

Het verlies van een partner, ouder, kind, broer, zus of andere naaste kan enorme consequenties hebben in het leven. Maar ook het verlies van een dier, een baan, gezondheid of een intensieve levensveranderingen door een verhuizing, emigratie, verandering van school, scheiding, ontslag, faillissement of trauma.

Ieder mens maakt in zijn leven verschillende verliezen mee en de mate van beleving hiervan kan meer of minder bewust en heftig zijn.

Hoe ga je hiermee om? Hoe geef je dit een plek in je leven? Hoe moet je hierna verder met je leven?

paard rolt

Verliesverwerking is eigenlijk geen goed woord. Verlieswerk of verliesbegeleiding zou beter passen. Verlies en verandering zijn soms het begin van een nieuwe levensfase en dit eist aandacht wat kan leiden tot groei, doch het kan gepaard gaan met veel pijn en verdriet. Verlies kan diepe wonden nalaten of zelfs het basisvertrouwen, veiligheid en de levensessentie zodanig aantasten, dat begeleiding noodzakelijk blijkt.

In het door mij ontwikkelde begeleidingsprogramma gaat het erom mensen op hun pad van verder leven met verandering of verlies te volgen en te coachen. Het gaat om beseffen, aanvaarden, plaatsen, accepteren en doorleven. Er is geen terug, deuren sluiten, andere nog ongekende deuren gaan open. Rouwen betekent: “Niet meer…………. En nu??” Het programma ondersteunt het genoodzaakt moeten opgeven van een manier van leven.

Afgestemd op de behoefte van de klant wordt er in het begeleidingsprogramma gekeken in hoeverre de bestaanskern is aangetast. De fundamentele basisbehoeften van ieder mens zijn samen te vatten in het bestaansbegrip “KERN”, dit  staat voor: Kracht en controle; Eigenwaarde; Rechtvaardigheid; Nu in relatie tot later.

Kracht, controle en Eigenwaarde

Indien men een intens verlies heeft geleden, kan men de controle over zichzelf en het “gewone” leven verliezen. Men wordt geconfronteerd met de verstoring van stabiliteit, structuur en controle op het dagelijks leven, wat invloed kan hebben op de (innerlijk) kracht, het gevoel van eigenwaarde en identiteit.

Rechtvaardigheid

De eerdere zekerheden zijn veranderd en niet meer zo zeker. Het verlies kan een wezenlijke verandering in het leven teweeg brengen, waardoor de dagelijkse werkelijkheid geen veiligheid meer biedt. Gevoelens van gemis, hulpeloosheid, zinloosheid, angst of boosheid, kunnen overslaan op andere levensgebieden en een verlammende uitwerking hebben. Men wordt geconfronteerd met de eigen kwetsbaarheid en onmacht, de basisveiligheid kan behoorlijk aangetast zijn. Verlies en verandering kan totale ontwrichting en onrechtvaardigheid met zich meebrengen.

Nu en vroeger in relatie tot later; Het levensverhaal en de levensvragen

Er wordt o.a. gewerkt met het levensverhaal. Zowel het verhaal van de klant zelf, als het levensverhaal van de overledene of de verliessituatie is van belang. Als men niet meer vooruit kan kijken (verlies van toekomst), dan kijkt men terug. Wanneer men voortdurend in het verleden kijkt, is er geen ruimte voor het heden of de toekomst. Het gaat veelal om (levens)vragen die niet gehoord en verwerkt zijn en zich steeds weer aandienen om beantwoord te worden: Wat of wie verliest men en wat betekent dit? Soms betekent het het verliezen van alles, niets is meer zoals het eerder leek te zijn: “Waarom overkomt ons dit?” “Wat is de zin van mijn leven?” “Wat is mijn doel?” “Wat had ik nog willen zeggen of doen?”

Deze vragen en (her)beleving is geen kwestie van keuze, maar ervaring. “Life review”, het herbezien van het leven gaat automatisch, het gebeurt, het overkomt je en het is niet selectief! In die zin gaat rouw nooit over, het beïnvloedt de rest van het leven, maar het is wel mogelijk hiermee om te leren gaan en het leven weer kwaliteit te geven. Betekenis en zingeving maakt het verschil tussen overleven en leven.

TRAUMA, PTSS en de automatische piloot

Na een intense levenservaring kan het gebeuren dat men voortleeft op de “automatische piloot”. Het lukt niet om de draad van het leven weer op te pakken. Men raakt steeds verder geïsoleerd, verliest niet alleen het contact met relaties, maar ook met zichzelf.

Onverwerkt verdriet en verlies kan leiden tot verplaatste rouw en dit kan weer leiden tot PTSS. Ervaren trauma’s worden in het lichaam opgeslagen en kunnen ongewild op diverse momenten en manieren weer herbeleefd worden. Dit kan gepaard gaan met onverklaarbare lichamelijke en emotionele reacties; intense angst of paniek, depressie, concentratiestoornis, slaapproblemen, nachtmerries, eetproblemen en allerlei lichamelijke pijnen en klachten. Meestal wordt het dagelijks functioneren hierdoor sterk beïnvloed, herkent men zichzelf niet meer, voelt men zich onbegrepen, alleen of eenzaam.

Hulp en ondersteuning hiervoor vragen of vinden is een lastig traject. Veelal zijn therapieën gebaseerd op veel praten en daarmee wordt het verlies of de pijn niet ongedaan gemaakt.

De uitdrukkingen; “Het helpt toch niet”; “Ik ben de grip op mijn leven kwijt”; “Ik heb geen overzicht meer”; “Sinds dat voorval leef ik op de automatische piloot”; “Ik voel me geamputeerd”; “Ik ben mee gestorven”, of; “Mijn leven is kapot” zijn allemaal signalen dat de levensenergie niet meer doorstroomt.

Coachen met behulp van paarden na verlies, trauma of PTSS

Een intensieve levensverandering kan diepe wonden achterlaten die soms heel moeilijk te helen zijn. Paarden, maar ook andere dieren, kunnen een enorme steun zijn voor mensen. Ze (ver)oordelen niet, hebben geen agenda, vragen geen uitleg.paard en 2 benen bewegen ons lichaam, 4 benen onze ziel

De essentie van de sessies “Verder leven na verlies” met de paarden is dat de klant een aantal rouwtaken, op zijn eigen tijd en vanuit zijn eigen tempo, heeft te volbrengen.

Er wordt uitgegaan van de verschillende verliestaken: Openlijke erkenning, het mogen en kunnen benoemen en beschrijven van het verhaal brengt langzaam (her)ordening in de chaos en wanneer dit weer wat overzichtelijker is ontstaat er weer balans en uiteindelijk een verbinding, een voorzichtige hernieuwde blik op de toekomst om weer te kunnen gaan leven in plaats van overleven.

Het gaat altijd over het erkennen, aanvaarden wat er is gebeurd, het ordenen en opnieuw verbinden met het (dagelijks)leven. Dit zijn de feitelijke rouwtaken, het verlieswerk, wat leidt tot verder leven na verlies en verandering.

Vasthouden en onderdrukken van pijn en verdriet leidt tot stagnatie en overleven, loslaten is feitelijk bevrijding en geeft ruimte om weer te stromen, te leven.

Over de auteur: Mijn visie, passie en keuzes

Praktijk Manipura

Zowel in mijn werk als in mijn privéleven heb ik ervaren wat verandering en verlies kan doen. Vanaf 1983 geef ik naast mijn werk als gespecialiseerd verpleegkundige, individuele begeleiding, workshops en trainingen rond veranderingsprocessen en verliesbegeleiding. Vanaf 2004 ben ik mijn ervaring en deskundigheid gaan combineren met de inzet van paarden en honden en heb veel van en met hen geleerd. Ik zie ze dan ook als zeer belangrijke aanvulling en co-therapeut, binnen mijn werk met mensen die met intensieve levensveranderingen, verlies of  rouw moeten dealen. Samen dragen we bij aan een blijvende, duurzame verbetering van gezondheid en functioneren bij pijn, verlies en trauma. We brengen denken, voelen en handelen in harmonie, zodat mensen weer in hun eigen kracht komen.

De kwaliteit van de coachsessies met dieren wordt bepaald door de keuze elke situatie te begeleiden vanuit aandacht, respect, medeleven en in openheid voor wat zich aandient of zich wil ontvouwen. Er wordt uitgegaan van het “verlieswerk”, waarbij de klant toonaangevend is.

Het is niet noodzakelijk dat dit begeleidingsprogramma in hetzelfde jaar van het verlies start, de praktijk wijst uit dat dit ook kortere of zelfs langere tijd daarna nog wenselijk kan zijn. Rouwen kent geen tijd en kan een leven lang duren! De duur van een coachtraject is afhankelijk van de vraagstelling en kan uit meerdere sessies bestaan en op diverse plaatsen in Nederland aangeboden worden.

 

“Niet de tijd

maar geduld, ruimte, inzicht

en de juiste aandacht

heelt alle wonden.”

 

Door: Anna Sofia van Hooijdonk – Coach CVPC
© Anna Sofia van Hooijdonk, 2019

L.I.V.I.N.G. – Health – Wealth – Lifestyle
Praktijk voor Preventief Gezondheidsadvies, Pijnbegeleiding en Verliesbegeleiding.

Tel: 06-45522696,
e-mail: living.lifecoach@gmail.com
Website: www.info-living.nl

 

Wil je reageren op dit bericht? Dat kan, plaats hieronder een reactie of stuur een privé mail naar contact@CVPC.nl of bel naar +31 6 14 98 41 69. Je krijgt altijd antwoord.

 

Deel:
facebooktwitterlinkedinmail