Hoe signaleer je wederzijds contact tussen mens en paard

wederzijds contact(2)In paardencoachingsessies is ‘contact’ een terugkerend thema. Zodra de cliënt de paardenbak instapt komt als een van de eerste dingen het contact maken naar voren. In mijn ervaring lukt het de meerderheid van de cliënten niet om direct contact te maken met het paard.

Als het wel lukt, dan is het moeilijk om dit contact te behouden tijdens de rest van de sessie. In veel gevallen is juist dit de eerste stap naar het oplossen van de coachvraag.

Contact maken hangt samen met coachvragen die te maken hebben met communiceren, leidinggeven, grenzen aangeven, samenwerken en nog veel meer. Zonder contact te hebben is het onmogelijk om succesvol te communiceren, om goed leiding te geven, om duidelijk je grenzen aan te kunnen geven en om met resultaat samen te werken. Daardoor komt het onderwerp ‘contact’ heel vaak aan de orde. Het komt naar voren in verschillende situaties en bij hele diverse doelgroepen. Kortom, het is een onderwerp waar ook jij ongetwijfeld regelmatig mee te maken hebt, of zal krijgen.

Contact moet van twee kanten komen. Je kan niet in je eentje contact met elkaar maken… Pas als je allebei voelt dat je contact met elkaar hebt, kan je met elkaar iets bereiken. Het is dan ook handig om op een snelle manier er achter te kunnen komen of de cliënt en het paard wederzijds contact hebben met elkaar.

De snelste manier om er achter te komen of de cliënt contact heeft gemaakt met het paard is uiteraard door het te vragen. In veel gevallen is iemand zich hier echter niet van bewust. Als coach kan je er dan achter komen door de cliënt tijdens de contact oefening goed te observeren. Hierbij kan je goed letten op onderstaande signalen. Het is niet noodzakelijk dat alle signalen altijd plaatsvinden. Dit zijn in mijn ervaring de 7 meest voorkomende gedragingen, meestal ook in onderstaande volgorde. Bij écht contact zal je de meerderheid van deze signalen kunnen observeren.

7 signalen die contact aangeven bij mensen:

 1. De cliënt richt zijn lichaam naar het paard toe.
 2. De cliënt maakt oogcontact met het paard.
 3. De cliënt loopt in de richting van het paard.
 4. De cliënt steekt zijn hand uit richting het paard.
 5. De cliënt raakt het paard aan.
 6. De cliënt praat tegen het paard (ipv óver het paard praten) of stopt juist met praten.
 7. De cliënt reageert niet of weinig op geluiden of invloeden van buitenaf.

Aan het paard kan je helaas niet vragen of hij contact ervaart met de cliënt. Je zal het dus nooit helemaal zeker weten. Maar je kan wel de lichaamstaal van het paard observeren om er achter te komen of hij contact maakt met de cliënt. Hierbij kan je gebruikmaken van onderstaande lijst. Dit zijn de signalen die het meest voorkomen, ze hoeven echter niet allemaal tegelijk plaats te vinden. Bij écht contact zal je de meerderheid van deze signalen kunnen observeren, meestal in deze volgorde.

7 signalen die contact aangeven bij paarden:

 1. Het paard draait zijn lichaam richting de mens.
 2. Het paard draait zijn hoofd zodat één van zijn ogen naar de mens gericht is.
 3. Het paard draait één of beide oren naar de mens toe.
 4. Het paard loopt naar de mens toe.
 5. Het paard steekt zijn neus uit richting de mens.
 6. Het paard raakt de mens aan met zijn neus.
 7. Het paard reageert niet of weinig op geluiden of invloeden van buitenaf.

Als er sprake is van wederzijds contact, dan is het effect over het algemeen dat zowel de mens als het paard dit contact niet willen verbreken. Het wederzijdse contact geeft beiden een gevoel van veiligheid en rust. Hierdoor loopt het paard niet weg, maar blijft bij de mens. De cliënt blijft bij het paard en vraagt niet wanneer de oefening afgelopen is of wat de volgende opdracht is.

In feite gebeurt er dus een tijdje niets. Ook dit is een duidelijk signaal dat er sprake is van écht contact. Als het contact verbroken wordt, is dit veel duidelijker te zien dan wanneer er al vanaf het begin helemaal geen contact was.

Kortom, ‘contact’ is een thema dat in paardencoaching vaak aan de orde is. Mensen zijn zich hier vaak niet bewust van, waardoor ze het zelf moeilijk herkennen. Door als paardencoach goed te observeren en te letten op de lichaamstaal van mens en paard kan je herkennen wanneer er sprake is van contact. Als het wederzijdse contact er eenmaal is, dan blijven cliënt en paard vaak voor onbepaalde tijd samen. Pas als aan deze voorwaarde is voldaan, kan je verder werken aan de volgende thema’s.

Nu ben ik benieuwd hoe jij als paardencoach omgaat met dit thema? Ik lees je reactie graag!

©Wendela den Tonkelaar, CVPC, 2014

 

 

Deel:
facebooktwitterlinkedinmail