Boek: Begeleidend werken met assistentie van dieren

Begeleidend werken met assistentie van dieren – een inleiding. Katrien Kintaert

Begeleidend werken met assistentie van dierenHet bewust en volgens een bepaalde methodiek inzetten van dieren in een hulpverleningscontext, is betrekkelijk nieuw maar wint de laatste jaren snel aan populariteit. Van konijnen aaien voor bejaarden tot equitherapie of de inzet van hulphonden bij mensen met posttraumatisch stress syndroom, de heilzame aspecten van het contact met dieren wordt steeds breder (h)erkend. In de theorievorming rondom de relatie mens-dier en de doelgerichte inzet van dieren in de begeleiding van mensen is echter nog weinig eenduidigheid te bespeuren en het fenomeen wordt vanuit wetenschappelijke hoek dan ook nog vaak met een zekere scepsis, om niet te zeggen meewarigheid bekeken.

Auteur Katrien Kintaert is van origine orthopedagoog. Ze studeerde Animal Assisted Therapy in de VS en geeft les bij de 2-jarige opleiding ‘Begeleidend werken met assistentie van dieren’ (BLAD) aan het opleidingsinstituut VSPW in Gent. Zij geeft met dit boek een aanzet tot een theoretisch kader en een inventarisatie van componenten die een rol spelen bij een BLAD-programma, beginnend bij de (pre)historische context van de relatie mens-dier, via de psycho-sociale en fysiologische aspecten tot de thema’s en mogelijke interventies die in een BLAD-programma aan de orde komen.

Het boek is niet heel gemakkelijk te lezen voor iemand die niet gewend is om wetenschappelijke lectuur tot zich te nemen. Niet alleen is de indeling wat fragmentarisch, met veel subhoofdstukken waarbij je als lezer soms de draad kwijtraakt in de veelheid van invalshoeken en theorieën, ook de tekst zelf is soms wat taai. Ook is het soms onduidelijk op welke manier je het boek moet lezen: vaak is de toon neutraal en beschrijvend, soms wordt de lezer persoonlijk aangesproken als ware het een praktisch instructieboek voor het zelf opzetten van een BLAD-programma. Voor de werkelijk geïnteresseerde lezer is er echter heel veel te halen, juist door die veelheid. Kintaert heeft een open blik en brengt theorieën en onderzoeken waarbij statistische bewijzen worden aangevoerd, samen met minder ‘harde’ wetenschap. Eén van de hoofdstukken die mij bijvoorbeeld aansprak, was die over de biophilia-hypothese, die de algemeen menselijke behoefte om zich te verbinden met de natuur baseert op onze eigen evolutie, waarvan wij het grootste deel als jager-verzamelaar leefden. Een boek, kortom, dat je misschien niet in één ruk uitleest maar dat stemt tot nadenken over je eigen positie als psychosociaal werkende bij de inzet van dieren.

Begeleidend werken met assistentie van dieren – een inleiding.
Katrien Kintaert. Academia Press, Gent, 2013. ISBN 978 90 302 2071 0
Verkrijgbaar oa via Academia Press.

©Annelotte Verhaagen – AV Coaching met Paarden

Wat zijn jouw ervaringen over inzet van dieren in een hulpverleningscontext? Laat je reactie hieronder achter!

Deel:
facebooktwitterlinkedinmail